על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2018

2018 | מחברים: מאיה חושן, מיכל קורח