על נתונייך ירושלים - 2019

מצב קיים ומגמות שינוי

2019 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן

על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2018

2018 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן

על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2017

2017 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן