הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

2018 | מחברים: אחמד אסמר, ימית נפתלי, ישראל (לוליק) קמחי, מוחמד נכאל, מריק שטרן