סגור

תקציר

שנת פרסום: 2015

מחברים:

עומר יניב, רות אברהם

עורכים:

עומר יניב, רות אברהם

המחקר עוסק בשלוש סוגיות מרכזיות. הראשונה היא מיפוי הפעילות השגרתית בכל העיר והפעילות הנתמכת על ידי קואליציית ירו-שלם, שהוקמה במטרה לפעול לשמירה ולחיזוק של הצביון והזהות הפלורליסטית בעיר. השנייה היא ניתוח השינויים במספר המבקרים במוסדות תרבות נבחרים בשנים 2008-2014. האחרונה היא ניתוח דפוסי צריכת תרבות ופנאי בסופי שבוע בקרב תושבי העיר ותפיסתם כלפי השינויים שחלו בהיצע הפעילות ובאופייה. ממצאי המחקר הראו כי מרכז העיר הוא האזור בו מרוכזות מרבית הפעילויות. בנוסף עלה כי המספר הגדול ביותר של פעילויות הקואליציה מתרכז באזור המושבה הגרמנית, בבקעה ובארנונה. לבסוף, בקרב מרבית המשיבים הפעילויות הפופולריות ביותר בסופי השבוע הן: ביקור במסעדות, בילוי בחיק הטבע ובילוי במוסדות תרבות. המחקר מציג גם המלצות לעתיד בתחום.