התרבות ככלי להתחדשות ערים

2009 | מחברים: אביאל ילינק

תמורות בפעילות התרבות בסופי שבוע בירושלים

פרסום מס' 457

2015 | מחברים: עומר יניב, רות אברהם