מיני צמחים פולשניים בשטחים מוגנים ופתוחים באזור המרכז

פרסום מס' 15 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: ז'אן-מרק דופור-דרור

שימוש בחקיקה בלתי ייעודית לשמירה על שטחים חקלאיים ופתוחים

פרסום מס' 13 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: אהוד חושן, ראובן לסטר