חינוך בלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים במזרח ירושלים

פרסום מס' 535

2020 | מחברים: מליחה זגייר, אלישבע מיליקובסקי

מגלים את מזרח ירושלים

פרסום מספר 547

2021 | מחברים: ד"ר אמנון רמון