על נתונייך ירושלים - 2020

מצב קיים ומגמות שינוי - פרסום מס' 530

2020 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

הפרסום "על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי" לשנת 2020, משרטט תמונה עדכנית של ירושלים במגוון רחב של נושאים ביניהם אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, בינוי ותיירות. הפרסום נועד להנגיש ...

על נתונייך ירושלים - 2019

מצב קיים ומגמות שינוי

2019 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

על נתונייך ירושלים 2019 משרטט תמונה עדכנית ותמציתית של המצב הקיים בעיר ומגמות השינוי במגוון רחב של נושאים: אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, בינוי, תיירות ועוד. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום ...

על נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2013

פרסום מס' 426

2013 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, יעל ישראלי, מיכל קו...

'על נתונייך ירושלים' הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות ה...

על נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2014

פרסום מס' 437

2014 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, מיכל קורח...

על נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המג...

על נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2012

פרסום מס' 422

2012 | מחברים: אביאל ילינק, איתן בלואר, ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-ש...

'על נתונייך ירושלים' הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות ה...

על נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2011

פרסום מס' 412

2011 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, מיכל קורח...

"על נתונייך ירושלים" הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, הא...

על נתונייך ירושלים – מצב קיים ומגמות שינוי 2009-2010

פרסום מס' 400

2010 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, מיכל קורח...

'על נתונייך ירושלים' הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות ה...

על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2005-2006

2007 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, מיכל קורח...

'על נתונייך ירושלים' הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות ה...