התמודדות שוק התעסוקה בירושלים עם אתגרי העתיד

פרסום מס' 531

2020 | מחברים: ימית נפתלי, אמיר מושקט ברקן, אבנר סעדון, נעמה שהם, יותם הכהן

פוטנציאל לימודי הנדסאות לנשים ממזרח ירושלים

פרסום מס' 548

2020 | מחברים: ימית נפתלי, אמיר מושקט ברקן