הנה באה הרכבת

האם הרכבת הבין עירונית מבשרת מהפך בירושלים?

2018 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, ישראל (לוליק) קמחי

גישה סביבתית תחבורתית לסיווג פעילות עירונית

פרסום מס' 14 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: אסנת ארנון, יהושע כהן, ישראל (לוליק) קמחי, ערן פייטלסון

קיימות עירונית - איך אפשר?

2016 | מחברים: אראלה גנן, גלית רז דרור, ולרי ברכיה, ענבר גורדון, תמי גבריאלי