השכונות הערביות במזרח ירושלים: אבו תור

פרסום מס' 474

2017 | מחברים: יערה איסר

השכונות הערביות במזרח ירושלים: כפר עקב

פרסום מס' 494

2018 | מחברים: אחמד אסמר

השכונות הערביות במזרח ירושלים: ואדי ג'וז

פרסום מס' 453

2015 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, ישראל (לוליק) קמחי, מוחמד נכאל, ד"ר ליאור להרס

השכונות הערביות במזרח ירושלים: ג'בל אל-מוכבר

פרסום מס' 466

2017 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, אחמד אסמר