יחסם של מדינת ישראל והציבור היהודי לגווניו להר-הבית (1996-1967)

דפי רקע לקובעי מדיניות - פרסום מס' 3

1997 | מחברים: ד"ר אמנון רמון

סלע קיומנו/סלע קיומם - אסלאם, יהודים והר הבית

פרסום מס' 541

2021 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, דביר דימנט