סגור
המלצות מדיניות, תכנון ואסטרטגיה

מכון ירושלים למחקרי מדיניות פיתח ב-40 שנות פועלו ניסיון עשיר בעבודות תכנון ואסטרטגיה וכתיבת מסמכי מדיניות. המכון מתגאה במוניטין שלו כגוף אמין, בעל יושרה מקצועית ומחקרית, המהווה כתובת ומקור מידע מהימן עבור מקבלי החלטות ברמה המוניציפאלית והמדינית, תוך הצגת יכולת השפעה על תהליכי קבלת ההחלטות ובקביעת סדר היום במגוון נושאים.

המלצות מדיניות מבוססות מחקר מהוות את ליבת פעילותו של המכון. ייצור ההמלצות כרוך בשילוב בין מתודולוגיות מחקריות שונות: לצוותי המחקר ניסיון רב בכתיבה ועריכת חומרים, בעבודת שדה וראיונות עומק, הפעלת קבוצות מיקוד, כתיבת שאלונים, וניתוח נתונים. לצד שימוש בנתונים הנאספים על ידי המכון, חוקרי המכון עושים שימוש במאגרי מידע קיימים ברשויות הממשל, במחקר ובחברות המספקות שירותים ציבוריים לניתוחים נוספים והפקת תובנות חדשות.

עם השנים ריכז המכון עבודת צוותים רב תחומיים רבים, אשר עסקו בנושאים חברתיים, עירוניים, סביבתיים וכלכליים, והובילו לשינויי מדיניות ולקביעתה באופן מושכל. כגון: פרויקט מאגרי נתונים על ירושלים; פרויקט קיימות 2030; פרויקט מיפוי שכונות מזרח ירושלים; פרויקט אגן ים המלח; תהליך השלום הישראלי-פלסטיני; פרויקט קיימות עירונית. עוד היה המכון מעורב בתכנית המתאר המחוזית לירושלים -תממ 30/1, סקר את התכנון העירוני בקרית הממשלה ועודד את ביצועו והוצאתו לפועל במסגרת פרויקט עיר ממשל.

 

עבודות בתחום זה כוללות  מחקרי עומק, השתתפות בהכנת תוכניות מתאר ועבודות אסטרטגיות –המוזמנות לרב על ידי גורמים חיצוניים מקרב הממשלה או קרנות פילנתרופיות, ותואמות את ערכי המכון; מסמכי מדיניות מהירים – על סמך הידע הקיים במכון, כמענה לצורך של קובעי מדיניות בהתראה קצרה ולסוגיות רלבנטיות העולות מהמדיה והדיון הציבורי; מסמכי רקע מהירים – תיאור קונטקסט רחב של סוגיות העומדות על סדר היום של מעצבי מדיניות ומקבלי החלטות; כמו כן נותנים חוקרי המכון ייעוץ, ליווי, ומשתתפים בוועדות ובפורומים בתחומי התמחותם;

שותפים לדוגמה
מחקרי הערכה

יחידת ההערכה של מכון ירושלים למחקרי מדיניות מלווה מגוון פרויקטים חברתיים ומיזמים ממשלתיים ועירוניים בתהליכי למידה אסטרטגיים באופן המסייע למובילי הפרויקטים והמיזמים להעריך את הצלחת פעילויותיהם ולשפר את יישומם.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות מלווה כבר למעלה מ 40 שנים את מעצבי המדיניות בישראל, גופים ממשלתיים, גופים מוניציפאליים וארגוני מגזר שלישי, בפיתוח כלי מחקר ומתודולוגיות מקצועיות ובהערכת פרויקטים רחבי היקף. לחוקרי היחידה הכרות מעמיקה עם עבודת מדיניות ועם ארגוני חברה אזרחית, כמו גם עם מגוון אוכלוסיות. על ידי שימוש במגוון כלי מחקר והערכה, חוקרי יחידת ההערכה מסייעים לשותפי הפרוייקט להבין את השפעת התהליכים המתקיימים במסגרתו, לשפר את ניהולם ולאפשר למידה וקבלת החלטות ארגוניות מבוססות ידע ונתונים.

אנו ממליצים ללוות כל השקעה חברתית במחקר הערכה החל משלבי התכנון המוקדמים ולאורך כל שלבי היישום, ובכך לבצע "הערכה לומדת", המאפשרת לאתר נקודות תורפה, נקודות חוזקה ולחדד מטרות של הפעילות לאורך קיומה. ניתן לבצע גם מחקרי הערכה ממוקדים וקצרי טווח, כגון כתיבת שאלונים וניתוח נתונים ממוקד, או מיפוי תחומי התערבות והשפעה של פעילות.

עלון מחקרי הערכה

 

ניתוח נתונים ושירותי דאטה

הבסיס למדיניות הוא נתונים סטטיסטיים רלוונטיים, אמינים, ועדכניים.

כיום, כמעט כל אחד יכול ליהנות מגישה רחבה לנתונים סטטיסטיים, אותם מפיצים גורמים כמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, העיריות ועוד. בנוסף, ניתן כיום לאסוף מידע באמצעים פשוטים יחסית גם ממקורות חדשים כמו רשתות חברתיות. בעידן זה מכון ירושלים מציג יתרון תחרותי בהיותו מסוגל לא רק לספק נתונים, אלא גם לנתח אותם ולהגיע לתובנות. המכון הוא גורם בר סמכא לבדיקת אמינות נתונים וניתוחם, ונותן גם גושפנקא מקצועית לניתוח.

הנתונים והמידע המופק מהם הם עמוד תווך ובסיס ליתר פעילויות המכון, וחוקרינו שמו לנגד עיניהם גם מטרה של הנגשתו לקהל הרחב. זאת למשל באמצעות הנגשה ודיון בנתונים בתקופת הבחירות הארציות, הבחירות המקומיות, סביב ימי ירושלים וכן באופן שוטף בשגרה בעמוד הפייסבוק של המכון

הצוות המקצועי המוביל את עשיית המכון בתחום הדאטה, הוא הצוות האחראי על מאגרי הנתונים של ירושלים. לצוות ניסיון ממושך בעבודה עם משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, ובראשן עיריית ירושלים, איתה עובד המכון מאז היווסדו. רשויות וגופים נוספים שנעזרו בשירותי צוות החוקרים לאורך השנים הם גופים כגון משרד הפנים, משטרת ישראל, תכנית אב לתחבורה ירושלים, עיריית תל אביב, עיריית באר שבע, וכן גופים מקומיים כגון המינהלים הקהילתיים בירושלים.

שותפים לדוגמה
פורומים והכשרות

מכון ירושלים הכשיר לאורך שנות פעילותו אלפי אנשים. המשתתפים הינם מקבלי החלטות, קובעי מדיניות וגורמים רמי דרג במשרדי ממשלה, נציגים מהכנסת, רשויות מקומיות ונציגי כוחות הביטחון; פוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית; עיתונאים; עובדי ציבור; מתכננים עירוניים; נציגי קרנות פילנתרופיות ועוד.

המכון מציע לארגונים, אנשי מקצוע ואנשי ציבור, מגוון פעילויות הכשרה והעשרה מקצועית. הפעילויות מותאמות לבקשות המזמינים ולעולמם המקצועי, וכוללות הרצאות, פאנלים נושאיים ו/או סיורים לפי העניין. ככלל, המכון וחוקריו מקיימים מגוון פעילויות הכשרה, העברת ידע ובניית יכולות: תכניות עמיתים שנתיות וסמסטריאליות, קורסים אקדמיים, סדנאות מקצועיות, תדרוכים בנושאים אקטואליים, סיורים בירושלים ובישראל, מתן הרצאות אורח וקיום כנסים ואירועים לקהל הרחב מטעם המכון.

מתעניינים בהכשרה? מבחר פעילויות לדוגמא

 

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר בטופס.

שותפים לדוגמה
מחקרים בינלאומיים

מכון ירושלים למחקרי מדיניות מוביל פרויקטים בינלאומיים עם מספר רב של שותפים וביניהם חברות עסקיות, משרדי ממשלה, מכוני מחקר ואוניברסיטאות.

במסגרת תכניות של האיחוד האירופי כדוגמת SP7, Horizon 2020 ואחרות, המכון מוביל תהליכי עיצוב וגיבוש מדיניות אירופאית ובינלאומית. למכון מומחיות במחקרי מדיניות ועיצוב מדיניות משפיעה, המעודדת ניהול משאבים אחראי ומחויבות סביבתית. תהליכי גיבוש המדיניות נשענים על מחקרי עומק מקיפים הכוללים מקרי בוחן במדינות שונות, שיתוף מקבלי החלטות ובעלי עניין מהתעשייה ומהממשל ומטרתם גיבוש תכניות מדיניות עקבית עם תוצאות ידועות מראש. מחקרי המכון משרתים את קובעי המדיניות בדרגים הבכירים ביותר ומשנים את פני הכלכלה העולמית.

 

הפרויקט הנוכחי אותו המכון מוביל הינו פרויקט R2Pi, אשר עוסק במעבר מכלכלה המבוססת על מודל לינארי של יצור, צריכה ופסולת, למודל מעגלי של צריכה ויצור. במסגרת זו המכון ערך חקר מקרה מקיף של משק המים בישראל כמודל של כלכלה מעגלית אותו יוכלו ליישם מדינות שונות באירופה. בסופו של פרויקט תלת שנתי זה, יוגשו לקובעי המדיניות באיחוד האירופי המלצות המבוססות על בחינת מודלים עסקיים בשישה סקטורים שונים: בנייה, אלקטרוניקה, מים, מזון, טקסטיל, ופלסטיקה. 

שותפים לדוגמה
השכרת אולם הכנסים וחדר הישיבות: אולם טדי קולק

ניתן לשכור את אולם הכנסים וחדר הישיבות של מכון ירושלים עבור קיום אירועים מוסדיים ופרטיים: כנסים, ישיבות ופגישות.

האולם שוכן בקומת הקרקע של המכון, וכולל חדר סמינרים המכיל 22 מקומות ישיבה סביב שולחן, ואולם כנסים המכיל למעלה מ- 100 מקומות ישיבה. ברחבת הכניסה ישנה גינת פרחים ורחבה מזמינה לקיום הארוחות בחוץ.

האולם, על שם טדי קולק, ראש העיר המיתולוגי של ירושלים, נחנך בשנת 1999. מאז התקיימו בו מאות כנסים במאות נושאים. הוא משמש את המכון לאירועים שהוא עורך, כמו-גם לפגישות, סמינרים וישיבות.

האולם כמו גם חדר הסמינרים, מאובזרים בציוד אלקטרוני חדיש: ישנה מערכת הגברה, מקרן ומסך. המקום כולו מונגש לנכים (מומלץ לבצע תיאום מראש).

בנוסף, אנו דואגים למיחם מים גדול ושתיה חמה לרשות המזמינים.

לפרטים ניתן לפנות לעידית אמיר בשעות העבודה בטלפון: 02-5630175 שלוחה 11

או בדוא"ל: idit@jerusaleminstitute.org.il

מומלץ להגיע ולהתרשם מהמקום הנעים.

 

מחירון השכרת האולם: 

אירוע יום (עד לשעה 17:00) – 2,500 ש"ח

אירוע ערב (אחרי השעה 17:00) – 3,000 ש"ח

מחירון השכרת חדר הסמינרים:

אירוע יום (עד לשעה 17:00) – 1,200 ש"ח

אירוע ערב (עד לשעה 17:00) – 2,500 ש"ח

 

50% הנחה תנתן לעמותות ולגופים שותפים