השכונות הערביות במזרח ירושלים: העיר העתיקה

פרסום מס' 542

2021 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי...

מאה שנות תכנון עירוני בירושלים

פרסום מס' 552

2021 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי...

הנה באה הרכבת

האם הרכבת הבין עירונית מבשרת מהפך בירושלים?

2018 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, יאיר אסף-שפירא...

המינהלים הקהילתיים בירושלים: המספר הדרוש והצעת פריסה

2007 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי...