הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

פרסום מס' 490

2018 | מחברים: אחמד אסמר, ד"ר מריק שטרן, ימית נפתלי, ישראל (לוליק...