על נתונייך ירושלים - 2021

מצב קיים ומגמות שינוי | פרסום מס' 563

2021 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

הגירה לירושלים וממנה 2017

פרסום מס' 522

2020 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

מדדי איכות חיים בירושלים – בחינה סובייקטיבית

תכנית היובל: איכות חיים | פרסום מס' 509

2019 | מחברים: מיכל קורח, תמי גבריאלי...