סגור

שרה ג'מג'ום

חוקרת לשעבר

שרה ג'מג'ום

חוקרת לשעבר

שרה ג'מג'ום החלה לעבוד במכון ירושלים במאי 2023, כחוקרת בצוות תכנון, עירוניות וקיימות וסיימה את עבודתה בסוף 2023.

שרה מסיימת בימים אלה את התואר הראשון שלה בהנדסת אדריכלות מאוניברסיטת בירזייט. לצד התעניינותה באוכלוסייה הפלסטינית בשכונות מזרח ירושלים וניתוח התכנון העירוני, היא פעילה בנושאים פוליטיים, חברתיים וסביבתיים.

במהלך הכשרתה הקודמת החליפה חוויות וידע בנושא עירוניות וחברה. מטרתה של שרה היא לתרום לשיפור איכות החיים בשכונות הערביות בירושלים ולסייע לתושבי מזרח ירושלים במימוש זכויותיהם.

תחומי התמחות

  • מזרח ירושלים
  • קיימות עירונית
  • שכונות ירושלים
  • תכנון עירוני