סגור

עמיר סגל

מנהל שותפויות

עמיר סגל

מנהל שותפויות

עמיר סגל, מנהל השותפויות של המכון החל ממאי 2022. במסגרת עבודתו במכון, עמיר אחראי על פיתוח שותפויות ומשאבי המכון.

טרם הצטרפותו למכון, עמיר עסק במשך שנים בפיתוח משאבים עבור עמותות וארגונים חברתיים שונים. כמו כן, היה מנכ"ל של עמותת 'עובדים', עבד בעיריית ירושלים כיועץ תעסוקה ומנהל מערך תעסוקה לצעירים בסיכון וכיועץ פרלמנטרי.

עמיר הוא דוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, מחקרו עוסק בעליה לישראל מצפון אמריקה כחלק מקשרי ישראל-ארה"ב וכן מחקר על פילנתרופיה וגיוס כספים.

תחומי התמחות

  • גיוס משאבים
  • פילנתרופיה וחברה אזרחית
  • פיתוח שותפויות
  • תכנון אסטרטגי