מהצלחות בחירום למנגנונים בשגרה

פרסום מס' 555

2021 | מחברים: אפרת סער...

תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים

פרסום מס' 584

2022 | מחברים: אפרת סער, דגנית לוי, יאיר אסף-שפירא, נטע פורזיקי, ...