מיפוי ההון האנושי בקרב צעירים וצעירות ממזרח ירושלים

פרסום מס' 581

2022 | מחברים: נטע פורזיקי...

בשנים האחרונות ניכרים מאמצים רבים לשילוב תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט. לצד זאת, מעט מאוד ידוע על ההון האנושי במזרח העיר. בשל קושי באיסוף נתונים ובעיות מתודולוגיו...

תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים

פרסום מס' 584

2022 | מחברים: אפרת סער, דגנית לוי, יאיר אסף-שפירא, נטע פורזיקי, ...

תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים מסמך סיכום החומש 2016-2021 'תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים' (2021-2016), פועלת מכוח החלטה 1483 של הממשלה. זוהי תוכנית החומש השלישית לפיתוחה הכל...

על נתונייך ירושלים - 2022

מצב קיים ומגמות שינוי | פרסום מס' 585

2022 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, נטע חדד, עומר יניב...

הפרסום "על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי" לשנת 2022, משרטט תמונה עדכנית של ירושלים במגוון רחב של נושאים הנוגעים לעיר, ביניהם – אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, בינוי ותיירו...

יוצאים לדרך חדשה: יישום החלטת הממשלה לצמצום פערים במזרח ירושלים

מידע ונתונים

2022 | מחברים: אילנה ולדמן...

יוצאים לדרך חדשה: יישום החלטת הממשלה לצמצום פערים במזרח ירושלים מידע ונתונים מכון ירושלים למחקרי מדיניות נבחר על ידי ממשלת ישראל לספק ליווי למחקרי ליישום החלטת הממשלה 3790 , שמטרתה צמצום פער...

בין מזרח למערב: המלצות לצמצום פערים במערך התפתחות הילד במזרח ירושלים

פרסום מס' 583

2022 | מחברים: ד"ר שרית בן שמחון-פלג, דגנית לוי...

בין מזרח למערב: המלצות לצמצום פערים במערך התפתחות הילד במזרח ירושלים – מסמך מדיניות   בכל הנוגע לקבלת שירותים בתחום התפתחות הילד, קיימים פערים משמעותיים בין ילדים במזרח ירושלים ל...

חנוך לנער? זרם החינוך הממלכתי-חרדי ומתווה בעלז

נייר עמדה | פרסום מס' 591

2022 | מחברים: אליעזר היון, אהוד פראוור...

זרם החינוך הממלכתי־חרדי (ממ״ח) הוקם בשנת הלימודים תשע״ד (2013/14) על בסיס החלטת הממשלה 151 בדבר חיזוק לימודי היסוד ומערכת החינוך הרשמית־ממלכתית. בזרם הממ״ח לומדים בסך הכול כ-15,300 תלמידות ו...

ירושלים כעיר ממשל: תמונת מצב 2021

פרסום מס' 570

2021 | מחברים: אראלה חזן-גנן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, עומר יניב...

ירושלים כעיר ממשל: תמונת מצב 2021 – דוח אינדיקטורים עיר ממשל היא עיר בירה שיושבים בה מוסדות הממשל המרכזי של מדינה – משרדי הממשלה, הפרלמנט, בית המשפט העליון ומוסדות שלטוניים נוספי...

השתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי: למידה מהצלחות

פרסום מס' 577

2021 | מחברים: אפרת סער...

השתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי: למידה מהצלחות מחקר זה עוסק בהשתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי. המחקר בוחן את האתגרים העומדים בפני תושבים אלו בבואם להשתלב בתעסו...