ירושלים כעיר בירה שִׁניוֹנית: מרחב חדשנות אזורי וכלכלת ממשל

פרסום מס' 576

2023 | מחברים: ד"ר שרית בן שמחון-פלג...

ירושלים היא בירתה הרשמית של מדינת ישראל, והיא נהנית ממעמד משפטי, היסטורי, דתי, פוליטי ותרבותי. למרות כל אלה, ירושלים אינה המרכז הכלכלי והפיננסי של המדינה. מחקרים שעסקו בסוגיית מעמדה של עיר ה...

איך בוחרים בית ספר?

פרסום מס' 609

2023 | מחברים: דגנית לוי...

שנות בית הספר היסודי מהוות שלב מכריע במסעו החינוכי של הילד. שנים אלה מעצבות את התפתחותו הלימודית, החברתית והרגשית וסוללות את הדרך לעתידו. כדי לבחור את בית הספר, ההורים נדרשים לנווט בין אפשרו...

מבט חדש על מזרח ירושלים: תעסוקה, השכלה והשכונות שמחוץ לגדר

פרסום מס' 608

2023 | מחברים: נטע חדד, יאיר אסף-שפירא...

מסמך זה מסכם את הממצאים שעלו מסקר מקיף שערכו חוקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות במטרה להרחיב ולשפר את הנתונים הסטטיסטיים שמהם ניתן ללמוד על אודות המצב במזרח העיר. הסקר התמקד בשני היבטים מרכזי...

הצלחות קטנות: הפעלת פרויקטים בחינוך החרדי השמרני

פרסום מס' 607

2023 | מחברים: ד"ר אהוד (אודי) שפיגל, ענת בארט, אפרת סער, ד"ר מאי...

פעולות רבות בשדה החברתי, ובמיוחד במערכות החינוך, מיועדות ליצור שינוי מתוכנן ומאורגן בארגונים או במרחב. הן מבוססות על ההנחה שניתן לשלוט במציאות ולעצב אותה לפי התובנות והרצונות של אנשי המקצוע...

כלים שלובים: החינוך ה"פרטי" והחינוך הציבורי במזרח ירושלים

פרסום מס' 605

2023 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, אימאן אנסארי...

מערכת החינוך הערבי במזרח ירושלים היא אחת המערכות הגדולות והמורכבות בישראל. בסך הכול לומדים בה כ־119,000 תלמידים: 45,040 במוסדות חינוך עירוניים־רשמיים, 58,080 במוסדות במעמד מוכש״ר (מוכר שאינו...

מהכולל למכולת

פרסום מס' 600

2023 | מחברים: ד"ר אליעזר היון, אהוד פראוור...

"מהכולל למכולת" עוקב אחר סיפורם של אברכים לשעבר שיצאו לשוק העבודה לאחר שנים ארוכות של לימודים בישיבות ובכולל. באמצעות ראיונות עומק ביקשו החוקרים להתחקות אחר נקודת מבטם של גברים אלו...

דור ראשון להשכלה גבוהה בישראל

פרסום מס' 599

2023 | מחברים: דגנית לוי...

דור ראשון להשכלה גבוהה בישראל תהליכי השילוב של צעירים מזרח ירושלמים באקדמיה הישראלית השילוב של צעירות וצעירים ערבים ממזרח ירושלים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית נמצא בראשית דרכו. כיוון שלרוב,...

מעמד הביניים בירושלים

מאפיינים ומגמות | פרסום מס' 602

2023 | מחברים: ניצן פייביש...

בספרות המחקר קיימת הסכמה רחבה כי למעמד הביניים יש תפקיד משמעותי בצמיחה הכלכלית של המשק, בשמירה על יציבות חברתית ובקיומו של משטר דמוקרטי תקין. בעשורים האחרונים פורסמו מחקרים רבים שמאפיינים את...