שנתון סטטיסטי לירושלים - 2019

שנתון מס' 33

2019 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, מאיה חושן, נטשה וולושין, עומר יניב...

השנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית באמצעות לוחות, גרפים ומפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון:...

ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות

פרסום מס' 500

2019 | מחברים: אראלה גנן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, ליאור שילת, נדן ...

מסמך זה, המצטרף לשורת עבודות של מכון ירושלים למחקרי מדיניות בנושא עיר ממשל בשנים האחרונות, נועד להציג בפני מקבלי ההחלטות את היתרונות הכלכליים והאחרים הגלומים בהפיכתה של ירושלים לעיר ממשל מוצ...

על נתונייך ירושלים - 2019

מצב קיים ומגמות שינוי

2019 | מחברים: מאיה חושן, מיכל קורח...

על נתונייך ירושלים 2019, משרטט תמונה עדכנית ותמציתית של המצב הקיים בעיר ומגמות השינוי במגוון רחב של נושאים: אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, בינוי, תיירות ועוד. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום...

על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2018

2018 | מחברים: מאיה חושן, מיכל קורח...

"על נתונייך ירושלים" הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, הא...

הפוטנציאל הכלכלי והחברתי של יציאת נשים ערביות בירושלים לעבודה

2018 | מחברים: יובל שיפטן, ימית נפתלי...

בשנים האחרונות פעלה הממשלה להעלאת שיעור התעסוקה בישראל בכלל ובקרב נשים ערביות בפרט. לאור זאת, שיעור התעסוקה הכללי עלה בעשור האחרון, וכך גם שיעור התעסוקה של נשים ערביות, שעלה ל-35%. עם זאת, ב...

הדרך למפגש בריא: בתי החולים בירושלים כמרחב משותף ליהודים וערבים

מרחבים משותפים בירושלים

2018 | מחברים: דפנה שמר, מריק שטרן...

עבור רובנו, המפגש עם בתי חולים נעשה כאשר אנחנו במצב פגיע – כמטופלים או כקרובים של מטופלים, לכך מתווסף גם מפגש עם הפנים המגוונות של החברה הישראלית. בכל רחבי הארץ, ובירושלים ביתר שאת, שו...

התועלת הכלכלית מהעברת יחידות ממשלתיות לירושלים

2018 | מחברים: נדן פלדמן...

בשנה האחרונה החל תהליך מעברן של יחידות ממשלתיות לירושלים, כחלק ממהלך אסטרטגי לאומי המחייב יחידות ממשלתיות הפועלות מחוץ לעיר לעבור לעיר הבירה. בסך הכול עתידות לעבור לעיר 91 יחידות ממשלתיות. מ...

הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

2018 | מחברים: אחמד אסמר, ימית נפתלי, ישראל (לוליק) קמחי, מוחמד נ...

מטרת מחקר זה היא למפות את היצע האפשרויות להכשרה מקצועית הקיימות, כיום, במזרח ירושלים ולהציע מתווה לשיפור היצע זה לתושבי מזרח העיר באופן שיתאים לתנאים החברתיים, תרבותיים והפוליטיים המאפיינים ...