שנתון סטטיסטי לירושלים - 2019

שנתון מס' 33

2019 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, עומר יניב, נטשה וול...

השנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית באמצעות לוחות, גרפים ומפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון:...

ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות

פרסום מס' 500

2019 | מחברים: נדן פלדמן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, תמי גבריאלי, ארא...

מסמך זה, המצטרף לשורת עבודות של מכון ירושלים למחקרי מדיניות בנושא עיר ממשל בשנים האחרונות, נועד להציג בפני מקבלי ההחלטות את היתרונות הכלכליים והאחרים הגלומים בהפיכתה של ירושלים לעיר ממשל מוצ...

על נתונייך ירושלים - 2019

מצב קיים ומגמות שינוי

2019 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

על נתונייך ירושלים 2019 משרטט תמונה עדכנית ותמציתית של המצב הקיים בעיר ומגמות השינוי במגוון רחב של נושאים: אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, בינוי, תיירות ועוד. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום ...

עיר ממשל: המצב התכנוני בקריית הלאום

פרסום מס' 501

2019 | מחברים: תמי גבריאלי, אראלה גנן, נדן פלדמן, ד"ר שרית בן שמח...

עיר ממשל מוצלחת היא עיר בירה שבה המגזר הממשלתי מהווה חלק מרכזי במרקם העירוני, וסביבו מתקיימת מערכת שלמה של מרכיבים עוטפים – האקו-סיסטם הממשלי. בין מרכיבי האקו-סיסטם מתקיימת שורה של אינ...

השכונות הערביות במזרח ירושלים: מחנה פליטים שועפאט

פרסום מס' 497

2019 | מחברים: מוראד נתשה...

שכונת מחנה פליטים שועפאט (להלן: מ"פ שועפאט) היא אחת משתי השכונות הערביות הגדולות הנמצאות בצפון-ירושלים, מחוץ לגדר הביטחון (השנייה היא כפר עקב) ומתגוררים בה כ- 60,000 תושבים. שכונת מ&quo...

מדדי איכות חיים בירושלים – בחינה סובייקטיבית

תכנית היובל: איכות חיים | פרסום מס' 509

2019 | מחברים: מיכל קורח, תמי גבריאלי...

במשך שנים רבות היה מקובל לבחון את מצב המשק ובכלל זה את איכות החיים של התושבים, באמצעות התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג). אולם בשנים האחרונות החלו לגבש במקומות שונים בעולם מדדים משלימים לתמ&qu...

הרכבת המהירה לירושלים - סיפור הקמתה והשלכותיה האפשריות על העיר

פרסום מס' 498

2019 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי...

מאז נחנך קו הרכבת התורכית לירושלים (ספטמבר 1892) עברו 126 שנה. במשך השנים עברו על הרכבת לעיר תמורות רבות. היא פסקה לפעול מספר פעמים: בשלהי 1917 במהלך הכיבוש הבריטי, במלחמת השחרור וב-1998 למס...

"היה אכפת לו רק מעצמו": תלמידים חרדים מגיבים לטקסטים מקראיים ותלמודיים העוסקים בדילמות מנהיגותיות

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 6, תשע"ט 2018/19: 1-38

2019 | מחברים: שי רודין...

המחקר עוסק בתגובותיהם של תלמידים חרדיים לטקסטים תלמודיים שונים שדנים בדילמות הכרוכות במנהיגות. השתתפו בו 93 תלמידים משש כיתות (ה'-ט') במוסדות המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי, והוא בחן את תגובות...