מתעשייה מסורתית לעירוב שימושים

פרסום מס' 593

2022 | מחברים: ד"ר חוה ארליך, חמי גרא, מיכל קורח...

מחקר זה מתמקד בתופעה של שינוי מהותי בשימושים באזורים עירוניים שפעלה בהם תעשייה מסורתית, ובתהליך הפיכתם לאזורים מעורבי שימושים למסחר, לתעסוקה ולמגורים. המחקר נערך מנקודת מבט תכנונית במטרה לבח...

הר הבית / אל־אקצא: לקראת אובדן שליטה?

פרסום מס' 594

2022 | מחברים: ד"ר אמנון רמון...

הר הבית / אל־אקצא: לקראת אובדן שליטה? תהליכים ומגמות, 2022-2015 בשנים האחרונות השתנתה המדיניות הישראלית בהר הבית. המרכיב המרכזי שקבעה הממשלה במסגרת ה"סטטוס קוו"  – איסור על תפילת...

ירושלים עם הפנים קדימה: קובץ המלצות לממשלה ה-37

פרסום מס' 595

2023

פרסום זה נועד לספק לממשלה ה-37 ולקובעי המדיניות את עיקרי הממצאים, התובנות וההמלצות מתוך מחקרים שערך מכון ירושלים למחקרי מדיניות בשנים האחרונות. הפרסום מתייחס למתרחש בעיר ולאוכלוסיות המתגוררו...

שירותי בריאות מרפאתיים במזרח ירושלים

פרסום מס' 592

2022 | מחברים: מליחה זגייר...

שירותי בריאות מרפאתיים במזרח ירושלים תמונת מצב והמלצות מדיניות מזרח ירושלים הוא המקום היחיד בישראל שבו משרד הבריאות מאשר הפעלת שירותי מרפאה של קופות החולים על ידי זכיינים. על פי מודל זה, קופ...

מיפוי ההון האנושי בקרב צעירים וצעירות ממזרח ירושלים

פרסום מס' 581

2022 | מחברים: נטע פורזיקי...

בשנים האחרונות ניכרים מאמצים רבים לשילוב תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט. לצד זאת, מעט מאוד ידוע על ההון האנושי במזרח העיר. בשל קושי באיסוף נתונים ובעיות מתודולוגיו...

תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים

פרסום מס' 584

2022 | מחברים: אפרת סער, דגנית לוי, יאיר אסף-שפירא, נטע פורזיקי, ...

תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים מסמך סיכום החומש 2016-2021 'תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים' (2021-2016), פועלת מכוח החלטה 1483 של הממשלה. זוהי תוכנית החומש השלישית לפיתוחה הכל...

על נתונייך ירושלים - 2022

מצב קיים ומגמות שינוי | פרסום מס' 585

2022 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, נטע חדד, עומר יניב...

הפרסום "על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי" לשנת 2022, משרטט תמונה עדכנית של ירושלים במגוון רחב של נושאים הנוגעים לעיר, ביניהם – אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, בינוי ותיירו...

בין מזרח למערב: המלצות לצמצום פערים במערך התפתחות הילד במזרח ירושלים

פרסום מס' 583

2022 | מחברים: ד"ר שרית בן שמחון-פלג, דגנית לוי...

בין מזרח למערב: המלצות לצמצום פערים במערך התפתחות הילד במזרח ירושלים – מסמך מדיניות   בכל הנוגע לקבלת שירותים בתחום התפתחות הילד, קיימים פערים משמעותיים בין ילדים במזרח ירושלים ל...