יוצאים לדרך חדשה: יישום החלטת הממשלה לצמצום פערים במזרח ירושלים

מידע ונתונים

2022 | מחברים: אילנה ולדמן...

יוצאים לדרך חדשה: יישום החלטת הממשלה לצמצום פערים במזרח ירושלים מידע ונתונים מכון ירושלים למחקרי מדיניות נבחר על ידי ממשלת ישראל לספק ליווי למחקרי ליישום החלטת הממשלה 3790 , שמטרתה צמצום פער...

בין מזרח למערב: המלצות לצמצום פערים במערך התפתחות הילד במזרח ירושלים

פרסום מס' 583

2022 | מחברים: ד"ר שרית בן שמחון-פלג, דגנית לוי...

בין מזרח למערב: המלצות לצמצום פערים במערך התפתחות הילד במזרח ירושלים – מסמך מדיניות   בכל הנוגע לקבלת שירותים בתחום התפתחות הילד, קיימים פערים משמעותיים בין ילדים במזרח ירושלים ל...

ירושלים כעיר ממשל: תמונת מצב 2021

פרסום מס' 570

2021 | מחברים: אראלה גנן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, עומר יניב...

ירושלים כעיר ממשל: תמונת מצב 2021 – דוח אינדיקטורים עיר ממשל היא עיר בירה שיושבים בה מוסדות הממשל המרכזי של מדינה – משרדי הממשלה, הפרלמנט, בית המשפט העליון ומוסדות שלטוניים נוספי...

השתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי: למידה מהצלחות

פרסום מס' 577

2021 | מחברים: אפרת סער...

השתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי: למידה מהצלחות מחקר זה עוסק בהשתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי. המחקר בוחן את האתגרים העומדים בפני תושבים אלו בבואם להשתלב בתעסו...

המלצות להסרת חסמים מערכתיים עבור ישראלים דוברי רוסית

פרסום מס' 574

2021 | מחברים: דבורה אברמזון ברוש, אינה אורלי ספוז'ניקוב, דגנית ל...

המלצות להסרת חסמים מערכתיים עבור ישראלים דוברי רוסית גיור, ייצוג בשירות הציבורי ומיצוי זכויות לקשישים כשלושים שנה חלפו מאז העלייה הגדולה של יהודי ברית המועצות לשעבר לישראל. עלייה זו, שהתרחשה...

מנהל משלך: ייצוג מגדרי במנהלים הקהילתיים בירושלים

פרסום מספר 572

2021 | מחברים: אלישבע מיליקובסקי...

המִנהלים הקהילתיים בירושלים הם מודל ירושלמי ייחודי המאפשר את ניהול חיי הקהילה והחברה בשכונה תוך מעורבות התושבים. המִנהלים שואפים להביא לידי ביטוי את המדיניות והעשייה של כלל הזרועות העירוניות...

תעשיית הביוטכנולוגיה (ביוטק) בירושלים: תמונת מצב 2020

פרסום מס' 571

2021 | מחברים: אמיר מושקט ברקן, ימית נפתלי...

תעשיית הביוטכנולוגיה (ביוטק) בירושלים היא מנוע חשוב לכלכלת העיר. לירושלים יש יתרון יחסי בתעשייה זו, והוא בא לידי ביטוי בגודלה היחסי של תעשיית הביוטק בירושלים מתוך תעשיית הביוטק בישראל כולה ו...

התיירות בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל

פרסום מספר 569

2021 | מחברים: עומר יניב...

ביוני 2016 התקבלה בממשלה החלטה 1483, שעניינה גיבוש תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. בהחלטה נקבע כי התוכנית תבוצע בין השנים 2021-2016 ותפעל לחיזוק כלכלת ירושלים בארבעה תחומים: אקדמיה ו...