מדד השכנוּת – יחסים בין קבוצות בירושלים: קיץ 2023

פרסום מס' 613

2024 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, ניצן פייביש...

מדד היחסים בין הקבוצות בירושלים נבנה במטרה לאפשר מעקב רב־שנתי אחר השינויים והתהליכים המתרחשים במרקם היחסים בין הקבוצות בעיר. אלו כוללים היבטים מעשיים, כגון ביקור של תושבים באזורים המזוהים עם...

סלע קיומנו/סלע קיומם - אסלאם, יהודים והר הבית

פרסום מס' 541

2021 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, דביר דימנט...

מסוף המאה השביעית לספירה ועד לעת החדשה, רווחה בעולם המוסלמי ההכרה בסלע שבמתחם הר הבית (מסג'ד אל-אקצא) כמקום מקדש שלמה והמקדש שבנו היהודים השבים מבבל, וכבסיס לקידושו על ידי האסלאם ולבניית כיפ...

מחרדים לדרכם לחרדים בדרכם: סיפורו של נוער חרדי נושר

פרסום מס' 610

2024 | מחברים: ד"ר נחומי יפה, ניצן פייביש, אהוד פראוור...

מחקר זה עוסק בתופעת הנשירה המתרחשת בקרב הנוער החרדי. רוב המחקרים שפורסמו בנושא התבססו על ראיונות עם בעלי תפקידים או על נתונים רשמיים קיימים במערכת. מחקר זה, לעומת זאת, מבקש להשמיע את קולם ש...

ירושלים כעיר בירה שִׁניוֹנית: מרחב חדשנות אזורי וכלכלת ממשל

פרסום מס' 576

2023 | מחברים: ד"ר שרית בן שמחון-פלג...

ירושלים היא בירתה הרשמית של מדינת ישראל, והיא נהנית ממעמד משפטי, היסטורי, דתי, פוליטי ותרבותי. למרות כל אלה, ירושלים אינה המרכז הכלכלי והפיננסי של המדינה. מחקרים שעסקו בסוגיית מעמדה של עיר ה...

איך בוחרים בית ספר?

פרסום מס' 609

2023 | מחברים: דגנית לוי...

שנות בית הספר היסודי מהוות שלב מכריע במסעו החינוכי של הילד. שנים אלה מעצבות את התפתחותו הלימודית, החברתית והרגשית וסוללות את הדרך לעתידו. כדי לבחור את בית הספר, ההורים נדרשים לנווט בין אפשרו...

מבט חדש על מזרח ירושלים: תעסוקה, השכלה והשכונות שמחוץ לגדר

פרסום מס' 608

2023 | מחברים: נטע חדד, יאיר אסף-שפירא...

מסמך זה מסכם את הממצאים שעלו מסקר מקיף שערכו חוקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות במטרה להרחיב ולשפר את הנתונים הסטטיסטיים שמהם ניתן ללמוד על אודות המצב במזרח העיר. הסקר התמקד בשני היבטים מרכזי...

הצלחות קטנות: הפעלת פרויקטים בחינוך החרדי השמרני

פרסום מס' 607

2023 | מחברים: ד"ר אהוד (אודי) שפיגל, ענת בארט, אפרת סער, ד"ר מאי...

פעולות רבות בשדה החברתי, ובמיוחד במערכות החינוך, מיועדות ליצור שינוי מתוכנן ומאורגן בארגונים או במרחב. הן מבוססות על ההנחה שניתן לשלוט במציאות ולעצב אותה לפי התובנות והרצונות של אנשי המקצוע...

כלים שלובים: החינוך ה"פרטי" והחינוך הציבורי במזרח ירושלים

פרסום מס' 605

2023 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, אימאן אנסארי...

מערכת החינוך הערבי במזרח ירושלים היא אחת המערכות הגדולות והמורכבות בישראל. בסך הכול לומדים בה כ־119,000 תלמידים: 45,040 במוסדות חינוך עירוניים־רשמיים, 58,080 במוסדות במעמד מוכש״ר (מוכר שאינו...