מנהל משלך: ייצוג מגדרי במנהלים הקהילתיים בירושלים

פרסום מספר 572

2021 | מחברים: אלישבע מיליקובסקי...

המִנהלים הקהילתיים בירושלים הם מודל ירושלמי ייחודי המאפשר את ניהול חיי הקהילה והחברה בשכונה תוך מעורבות התושבים. המִנהלים שואפים להביא לידי ביטוי את המדיניות והעשייה של כלל הזרועות העירוניות...

תעשיית הביוטכנולוגיה (ביוטק) בירושלים: תמונת מצב 2020

פרסום מס' 571

2021 | מחברים: אמיר מושקט ברקן, ימית נפתלי...

תעשיית הביוטכנולוגיה (ביוטק) בירושלים היא מנוע חשוב לכלכלת העיר. לירושלים יש יתרון יחסי בתעשייה זו, והוא בא לידי ביטוי בגודלה היחסי של תעשיית הביוטק בירושלים מתוך תעשיית הביוטק בישראל כולה ו...

התיירות בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל

פרסום מספר 569

2021 | מחברים: עומר יניב...

ביוני 2016 התקבלה בממשלה החלטה 1483, שעניינה גיבוש תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. בהחלטה נקבע כי התוכנית תבוצע בין השנים 2021-2016 ותפעל לחיזוק כלכלת ירושלים בארבעה תחומים: אקדמיה ו...

בין פרגמטיזם להתנגדות לאומית

פרסום מספר 560

2021 | מחברים: בן אברהמי, ד"ר אמנון רמון, יוחנן צורף...

עמדות הציבור במזרח ירושלים כלפי תוכנית החומש הישראלית בחינוך, כפי שהן משתקפות ברשתות החברתיות ובראיונות עומק המחקר מציג את עמדות הציבור הערבי במזרח ירושלים כלפי תוכנית החומש הממשלתית בתחום ה...

שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה

פרסום מספר 561

2021 | מחברים: דגנית לוי...

בעשורים האחרונים מתגברת המגמה של רכישת השכלה גבוהה בקרב גברים ונשים מהמגזר החרדי. בעשור שבין השנים תש״ע-תש״ף (2010- 2020) נרשמה עלייה של 180% בקצב הגידול של הסטודנטים החרדים  במוסדות להשכלה ...

ההשכלה הגבוהה בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל

פרסום מספר 567

2021 | מחברים: עומר יניב, יאיר אסף-שפירא...

ביוני 2016 התקבלה בממשלה החלטה 1483, שעניינה גיבוש תוכנית היובל (2016 – 2021) לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. מטרת התכנית לחזק את כלכלתה של ירושלים בארבעה תחומים: אקדמיה והשכלה, תיירות, תעש...

מרחבים משותפים בשכונות ירושלים: האתגר והתקווה

פרסום מספר 562

2021 | מחברים: תהילה ביגמן...

ירושלים היא העיר המגוונת ביותר בישראל מבחינת אופי האוכלוסייה. אך מבנה העיר — הבנוי שכונות־שכונות, שכבר בימות היציאה מהחומות התארגנו על בסיס דתי־עדתי־ מעמדי — הוביל לכך שהיא גם עיר  שבה מצויה...

סלע קיומנו/סלע קיומם - אסלאם, יהודים והר הבית

2021 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, דביר דימנט...

מסוף המאה השביעית לספירה ועד לעת החדשה, רווחה בעולם המוסלמי ההכרה בסלע שבמתחם הר הבית (מסג'ד אל-אקצא) כמקום מקדש שלמה והמקדש שבנו היהודים השבים מבבל, וכבסיס לקידושו על ידי האסלאם ולבניית כיפ...