הישארו מעודכנים

  סגור
  מכון ירושלים למחקרי מדיניות - מעט אודותינו

  מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא הכתובת אליה פונים מעצבי מציאות לקידום והגדרת סוגיות מדיניות, בישראל בכלל ובירושלים בפרט. מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית.

  קהלי היעד העיקריים מולם פועל המכון הם: מקבלי החלטות ומכתיבי מדיניות – ברמה הירושלמית המקומית והארצית; ארגוני חברה אזרחית; והציבור הכללי הרחב, המתעניין בירושלים, בתכנון עירוני, במדיניות ציבורית ובגיאוגרפיה אנושית. המכון מייצר תוצרים מעמיקים, מבוססי מידע וידע, שמאפשרים לקהלים אלו לגבש עמדותיהם ופעילותם באופן מושכל, מתוך הבנת הקשרים והשלכות רחבים.

  שותפים לדוגמה
  מגוון השירותים שניתן להזמין ממכון ירושלים

  ניתן להזמין ממכון ירושלים עבודות בתחומים הבאים:

  הכשרות, העשרה ואירועים:

  העברת סדנאות, הרצאות חוקרים, סיורים לקבוצות מאורגנות ולקהל הרחב

  להרחבה

  מידע ונתונים: איסוף וניתוח נתונים סטטיסטיים:

  הגדרת מטרות וצרכים, איסוף נתונים, ניתוחם, הנגשת תוצאות ומתן הכשרות.

  להרחבה

  מחקרי הערכה וליווי פרויקטים:

  פיתוח כלי אמידה, מעקב ובקרה; אמידת אפקטיביות של פרויקטים.

  להרחבה

  ייעוץ ותכנון אסטרטגי:

  ניסוח ותכנון מדיניות ואסטרטגיה בנושאים מרחביים, אנושיים וכלכליים.

  להרחבה