הישארו מעודכנים

  סגור

  כתיבת אסטרטגיה ומדיניות – מכון ירושלים לשירותכם

  גופים ציבוריים נדרשים להציג בעבודתם פתרונות הוליסטיים לאתגרים מורכבים: החל מצורך לספק תשתיות פיזיות נאותות במרחב, דרך גיבוש מענה לפערים חברתיים, תרבותיים וכלכליים, ועד ליצירת שיפורים מבניים ומרחביים במטרה לייצר פיתוח אזורי/ עירוני/ סביבתי.

  על מנת לספק פתרונות מיטביים לסוגיות חובקות-כל אלו, על הרשויות לנסח מדיניות ואסטרטגיה מקיפות, ישימות ועקביות, ולפעול לאורן. עבודה שכזו כוללת, בין השאר, ניסוח חזון ומטרות, תכנון אסטרטגי, בניית תקציבים, רקימת שותפויות ויצירת תוכניות פעולה. חבירה לגורמים חיצוניים שהינם יועצים לכתיבת אסטרטגיה ותכנון מדיניות, מקלה על גופי הציבור בביצוע עבודתם.

  למה מכון ירושלים?

  המלצות מדיניות מבוססות מחקר מהוות את ליבת פעילותו של מכון ירושלים. למכון התמחות בייעוץ אסטרטגי למגזר הציבורי אותה פיתח ב-40 שנות פועלו באמצעות ביצוע עבודות תכנון ואסטרטגיה וכתיבת מסמכי מדיניות. המכון מתגאה במוניטין שלו כגוף אמין, בעל יושרה מקצועית ומחקרית, המהווה כתובת עבור מקבלי החלטות ברמה המוניציפאלית והמדינית. המכון הינו עמותה ללא מטרות רווח. הוא אינו מונע ממניעים מסחרים – עסקיים אלא מתוך מטרה לפעול לטובת הכלל.

  ייחודיות המכון 

  מכון ירושלים הוא מומחה ייחודי במפת העשייה הציבורית: הוא מצוי על התפר הנדיר שבין האקדמיה לחברות ייעוץ.  מחקרי המכון עוסקים בסוגיות ספציפיות ומכוונים לספק תמונה מקיפה ומקצועית על הסוגיות הנחקרות. חוקרינו רואים במזמיני העבודות שותפים לדרך, והתוצרים הכתובים מכוונים ליום שלאחר פרסומו- מחקר לשם פעולה. המכון מספק תוצרים אופרטיביים ויישומיים לסוגיות שמעסיקות גורמים במדינה. למחקרינו יכולת השפעה על תהליכי קבלת ההחלטות ובקביעת סדר היום במגוון נושאים.

  ייעוץ ותכנון אסטרטגי – הניסיון שלנו

  עם השנים ריכז המכון עבודת צוותים רב תחומיים רבים, אשר עסקו בנושאים חברתיים, עירוניים, סביבתיים וכלכליים, והובילו לשינויי מדיניות ולקביעתה באופן מושכל:

  כיום מלווה המכון, בין השאר, את ביצוע החלטה 3790 עם סדרת מחקרים עניפה, פרויקט ים המלח 2070, ומסייע לקבלת החלטות למען נגישות קרית הלאום. לחצו למידע נוסף על הישגי מכון ירושלים והשפעתו.

  ייעוץ ותכנון אסטרטגי – סוגי העבודה

  מכון ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבחור הזמנות עבודה ולבצען לפי ערכיו וערכי חוקריו. העבודות מוזמנות על ידי גורמים חיצוניים מקרב הממשלה, רשויות מקומיות או קרנות פילנתרופיות.

  סוגי העבודה שניתן להזמין מהמכון כוללים, בין היתר:

  • מחקר אסטרטגי – ייעוץ לכתיבת עבודות אסטרטגיות או כתיבתן בפועל עבור המזמין
  • מסמכי מדיניות – ביצוע מחקרי עומק על סוגיות רוחביות/ נושאיות וסיוע בתכנון מדיניות, כולל סקירות ספרות של מצב קיים, ביצוע מיפוי, ניתוח תרחישים וחלופות ופרסום המלצות מדיניות ישימות.
  • השתתפות בהכנת תוכניות מתאר
  • מסמכי מדיניות מהירים – על סמך הידע הקיים במכון, כמענה לצורך של קובעי מדיניות בהתראה קצרה ולסוגיות רלבנטיות העולות מהמדיה והדיון הציבורי
  • מסמכי רקע מהירים– תיאור קונטקסט רחב של סוגיות העומדות על סדר היום של מעצבי מדיניות ומקבלי החלטות.
  • ליווי וייעוץ בועדות ופורומים מקצועיים, לפי תחומי ההתמחות של החוקרים

  לקבלת מידע נוסף פנו לעידית אמיר idit@jerusaleminstitute.org.il