על נתונייך ירושלים - 2024

מצב קיים ומגמות שינוי | פרסום מס' 614

2024 | מחברים: עומר יניב, יאיר אסף-שפירא, יונתן פרדו

מהכולל למכולת

פרסום מס' 600

2023 | מחברים: ד"ר אליעזר היון, אהוד פראוור

מחרדים לדרכם לחרדים בדרכם: סיפורו של נוער חרדי נושר

פרסום מס' 610

2024 | מחברים: ד"ר נחומי יפה, ניצן פייביש, אהוד פראוור