ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות

פרסום מס' 500

2019 | מחברים: אראלה גנן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, ליאור שילת, נדן ...