ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות

פרסום מס' 500

2019 | مؤلفون: نادان فيلدمان, الدكتورة ساريت بن سيمحون-بيليغ, تام...