ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות

פרסום מס' 500

2019 | مؤلفون: ليئور شيلات, نادان فيلدمان, ايرئيلاة حزان-غانان, ا...