"היה אכפת לו רק מעצמו": תלמידים חרדים מגיבים לטקסטים מקראיים ותלמודיים העוסקים בדילמות מנהיגותיות/

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 6, תשע"ט 2018/19: 1-38

2019 | מחברים: שי רודין...

המחקר עוסק בתגובותיהם של תלמידים חרדיים לטקסטים תלמודיים שונים שדנים בדילמות הכרוכות במנהיגות. השתתפו בו 93 תלמידים משש כיתות (ה'-ט') במוסדות המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי, והוא בחן את תגובות...

דפי פייסבוק ציבוריים כאמצעי להבניית סמכותם של מנהיגים רוחניים בחברה היהודית המסורתית

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 5, תשע"ח 2017/2018 (פברואר 2018): 66-39

2018 | מחברים: מירב עמרן...

המחקר עוסק באופני הבנייה של סמכות דתית אונליין. נחקרו דפי פייסבוק ציבוריים של 17 "מנהיגים רוחניים" באמצעות ניתוחי תוכן וראיונות הן עם מנהיגים והן עם מפעילי הפייסבוק הנקראים 'מנהלי-...

מלחמת העצמאות בעיניים חרדיות: על פי ''היומן'' של אגודת-ישראל שיצא בירושלים (מארס-אפריל 1948)

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 5, תשע"ד 2017/2018 (אפריל 2018): 131-94

2018 | מחברים: אלדד נאור...

בשלבים הקשים ביותר של מלחמת העצמאות, בחודשים מארס-אפריל 1948, בשעה ש'ההגנה' עמדה במבחנים קשים של המשך המצור על ירושלים היהודית, המשך פיצוצי התופת בעיר, הוצאת שיירות מן העיר ועמידה במתקפות מד...

שינויים ותמורות בהכשרת מורות בחינוך החרדי: יחסי גומלין בין המדיניות לבין "השדה" במבט היסטורי ועכשווי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 4, תשע"ז 2017/2016 (פברואר 2017): 27-1

2017 | מחברים: לאה ריימן...

מאמר זה נותן ביטוי למארג יחסי הגומלין שבין 'מערכת ההשכלה הגבוהה' במגזר החרדי – הסמינרים להוראה של נשים – לבין מדיניות העל של ישראל בתחום ההכשרה להוראה. מאז שקמה מדינת-ישראל, ניהלה החברה החרד...

'משמרנות מתגוננת לשמרנות מתמודדת' - אסטרטגיות התרבות של חרדים אקדמאים במרחב התעסוקתי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 4, תשע"ז 2016/2017 (יוני 2017): 54-28

2017 | מחברים: ארנה בראון-לבינסון, תהילה קלעג'י...

שינויים משמעותיים פוקדים את החברה החרדית בשני העשורים האחרונים בכל הנוגע לרכישת השכלה גבוהה ומקצועית וכניסה לעולם התעסוקה. נוכח שינויים אלה התמקדנו בבחינת אסטרטגיות התִרבות (acculturation) ש...

הרש"ר הירש – מיתוס חריג בחברת הלומדים החרדית

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 4, תשע"ז 2016/2017 (יולי 2017): 88-55

2017 | מחברים: אליעזר היון...

הרב שמשון רפאל הירש (1808-1888), המכונה הרש"ר, היה אחד ממעצבי האורתודוקסיה היהודית החרדית במחצית השנייה של המאה ה-19. הוא נודע כאבי התפיסה של 'תורה עם דרך ארץ', לפיה יש לשלב בין לימוד ה...

'החזרת עטרה ליושנה' או 'שינוי עטרה ישנה' - תפקיד מנהיגות חרדיות מזרחיות על פי תנועת ש"ס

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 4, תשע"ז 2016/2017 (אוגוסט 2017): 103-81

2017 | מחברים: ענת פלדמן...

מטרתו של מאמר זה היא לבדוק כיצד מעצבת אליטה גברית את המודל הנשי שנועד לתמוך בשינוי חברתי. המאמר טוען כי תנועת ש"ס מעצבת מודל של אישה מנהיגה שתפקידה לכאורה הוא לסייע 'בהחזרת עטרה ליושנה'...

מעבר לעקרון 'הבינוניות' - החרדיות המתחדשת ואתגריה הערכיים-חברתיים

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 5, תשע"ח 2017/2018 (אוקטובר 2017): 34-1

2017 | מחברים: חיים דיין...

המאמר עוסק בניתוח תהליכי שינוי ערכיים וחברתיים המתחוללים בקהילה החרדית בישראל. הוא מתמקד ב"חרדיות המתחדשת" השואפת לסגנון חיים חרדי בו יש מקום רחב לצורכי החולין ולמעורבות בסביבה המו...