תהליכי גיבוש זהות בקרב בני-נוער חרדיים המשלבים לימודי-קודש וחול בישיבה התיכונית-חרדית "שבי ציון": חקר מקרה

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 7, תש"פ, 2019/20: 1-28

2020 | מחברים: יוגב גלב...

לפי דגם החינוך המסורתי הנהוג בחברה החרדית, נערים לומדים ב'ישיבה קטנה' לימודי-קודש בלבד. דגם זה מקורו באידאולוגיה המתנגדת לחשיפת נערים ללימודים כלליים (לימודי ליבה). לפני כחצי עשור נוסד מודל ...

"היה אכפת לו רק מעצמו": תלמידים חרדים מגיבים לטקסטים מקראיים ותלמודיים העוסקים בדילמות מנהיגותיות

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 6, תשע"ט 2018/19: 1-38

2019 | מחברים: שי רודין...

המחקר עוסק בתגובותיהם של תלמידים חרדיים לטקסטים תלמודיים שונים שדנים בדילמות הכרוכות במנהיגות. השתתפו בו 93 תלמידים משש כיתות (ה'-ט') במוסדות המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי, והוא בחן את תגובות...

מלחמת העצמאות בעיניים חרדיות: על פי ''היומן'' של אגודת-ישראל שיצא בירושלים (מארס-אפריל 1948)

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 5, תשע"ד 2017/2018 (אפריל 2018): 131-94

2018 | מחברים: אלדד נאור...

בשלבים הקשים ביותר של מלחמת העצמאות, בחודשים מארס-אפריל 1948, בשעה ש'ההגנה' עמדה במבחנים קשים של המשך המצור על ירושלים היהודית, המשך פיצוצי התופת בעיר,הכנסת שיירות אל העיר ועמידה במתקפות מדר...

דפי פייסבוק ציבוריים כאמצעי להבניית סמכותם של מנהיגים רוחניים בחברה היהודית המסורתית

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 5, תשע"ח 2017/2018 (פברואר 2018): 66-39

2018 | מחברים: מירב עמרן...

המחקר עוסק באופני הבנייה של סמכות דתית אונליין. נחקרו דפי פייסבוק ציבוריים של 17 "מנהיגים רוחניים" באמצעות ניתוחי תוכן וראיונות הן עם מנהיגים והן עם מפעילי הפייסבוק הנקראים 'מנהלי-...

ביקורת ספר: "הגדולים – אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל" בעריכת בנימין בראון וניסים ליאון

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ח 2017/2018 (דצמבר 2017): 38-35

2017 | מחברים: רבקה נריה בן-שחר...

  המאמר הינו מאמר ביקורת לספר "הגדולים – אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל" אודות מעצבי היהדות החרדית בישראל. בחלק הראשון של הספר משורטטים הקווים לדמותה של תופעת ...

מעבר לעקרון 'הבינוניות' - החרדיות המתחדשת ואתגריה הערכיים-חברתיים

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 5, תשע"ח 2017/2018 (אוקטובר 2017): 34-1

2017 | מחברים: חיים דיין...

המאמר עוסק בניתוח תהליכי שינוי ערכיים וחברתיים המתחוללים בקהילה החרדית בישראל. הוא מתמקד ב"חרדיות המתחדשת" השואפת לסגנון חיים חרדי בו יש מקום רחב לצורכי החולין ולמעורבות בסביבה המו...

'החזרת עטרה ליושנה' או 'שינוי עטרה ישנה' - תפקיד מנהיגות חרדיות מזרחיות על פי תנועת ש"ס

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 4, תשע"ז 2016/2017 (אוגוסט 2017): 103-81

2017 | מחברים: ענת פלדמן...

מטרתו של מאמר זה היא לבדוק כיצד מעצבת אליטה גברית את המודל הנשי שנועד לתמוך בשינוי חברתי. המאמר טוען כי תנועת ש"ס מעצבת מודל של אישה מנהיגה שתפקידה לכאורה הוא לסייע 'בהחזרת עטרה ליושנה'...

הרש"ר הירש – מיתוס חריג בחברת הלומדים החרדית

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 4, תשע"ז 2016/2017 (יולי 2017): 88-55

2017 | מחברים: ד"ר אליעזר היון...

הרב שמשון רפאל הירש (1808-1888), המכונה הרש"ר, היה אחד ממעצבי האורתודוקסיה היהודית החרדית במחצית השנייה של המאה ה-19. הוא נודע כאבי התפיסה של 'תורה עם דרך ארץ', לפיה יש לשלב בין לימוד ה...