מדד השכנוּת – יחסים בין קבוצות בירושלים: קיץ 2023

פרסום מס' 613

2024 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, ניצן פייביש

מגזר שלישי בירושלים

פרסום מס' 532

2020 | מחברים: ד"ר שרית בן שמחון-פלג, שירה נחמני, נדן פלדמן

ירושלים כעיר בירה שִׁניוֹנית: מרחב חדשנות אזורי וכלכלת ממשל

פרסום מס' 576

2023 | מחברים: ד"ר שרית בן שמחון-פלג