איך בוחרים בית ספר?

פרסום מס' 609

2023 | מחברים: דגנית לוי...

דור ראשון להשכלה גבוהה בישראל

פרסום מס' 599

2023 | מחברים: דגנית לוי...

שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה

פרסום מס' 561

2021 | מחברים: דגנית לוי...

המלצות להסרת חסמים מערכתיים עבור ישראלים דוברי רוסית

פרסום מס' 574

2021 | מחברים: ד"ר דבורה אברמזון ברוש, אינה אורלי ספוז'ניקוב, דגנ...

בין מזרח למערב: המלצות לצמצום פערים במערך התפתחות הילד במזרח ירושלים

פרסום מס' 583

2022 | מחברים: ד"ר שרית בן שמחון-פלג, דגנית לוי...

תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים

פרסום מס' 584

2022 | מחברים: אפרת סער, דגנית לוי, יאיר אסף-שפירא, נטע פורזיקי, ...