ההרכב האנושי המגוון בירושלים בא לידי ביטוי גם בהתבוננות על מגוון השפות בעיר. 
על פי נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2011, שפת האם של 39% מהירושלמים היא עברית ושפת האם של 34% היא ערבית. בקרב הירושלמים ששפת אמם היא ערבית 91% הם ערבים ו-9% הם יהודים. 
שפות האם של שאר הירושלמים נחלקות בין שפות שונות וביניהן אנגלית (6% מהירושלמים), יידיש (5%), רוסית (4%) וצרפתית (3%). בקרב החרדים בירושלים 61% השיבו כי שפת האם שלהם היא עברית לעומת 20% ששפת אמם היא יידיש. בנוסף לכך בקרב החרדים הירושלמים שיידיש היא אינה שפת אמם 21% העידו כי הם יודעים יידיש כשפה נוספת לשפת האם שלהם. 
 
נתוני הסקר מראים כי 49% מהירושלמים יודעים אנגלית לפחות ברמה של שיחה יומיומית. שיעור זה נמוך מהממוצע הארצי (55%) ומהשיעור בתל-אביב (74%), חיפה (62%) וראשון-לציון (57%). ניתן לראות כי בקרב הציבור היהודי בירושלים קיים קשר בין ידיעת השפה האנגלית לבין מידת הדתיות: 74% מהחילונים דיווחו כי הם יודעים אנגלית לעומת 60% בציבור המסורתי, 47% בציבור הדתי ו-37% מהחרדים. בקרב האוכלוסייה הערבית בעיר 40% השיבו כי הם יודעים אנגלית. 
 
עוד מראה הסקר כי בקרב הערבים בירושלים 31% מבינים עברית ברמה טובה או טובה מאוד, 39% ברמה בינונית או חלשה ו30% לא מבינים כלל. 37% מערביי ירושלים דיווחו כי הם מדברים עברית במקום עבודתם ו-64% העידו כי הם מתקשים במילוי טפסים וכתיבת מכתבים רשמיים בשפה העברית. 83% מערביי העיר טענו כי הם רוצים שילדיהם ידעו עברית ברמת שפת אם. 
כמו כן הסקר החברתי מלמד כי 74% מתושבי ירושלים מאמינים כי חשוב או חשוב מאוד שבשירותי הממשל יהיו טפסים בשתי השפות – בעברית ובערבית – ו66% מהירושלמים מאמינים כי חשוב או חשוב מאוד שבבתי הספר במגזר היהודי ילמדו את השפה הערבית כמקצוע חובה. 
 
 
 
מקור הנתונים: עיבוד לנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2011