הישארו מעודכנים

  סגור

  ירושלים בת קיימא

  הפיכת המגמה הפיסקאלית של העיר על רקע הקשיים התקציביים מהם סובלת העיר

  2018 - היום
  |
  סוג מחקר: מחקרי מדיניות

  במשך עשורים, ירושלים סובלת מקשיים תקציביים ניכרים ומהתנהלות כלכלית מבוססת גירעון. על רקע מאמץ שאפתני כולל של הפיכת המגמה הפיסקאלית של העיר, קם פרויקט זה. מטרתו לבחון דרכים לחיזוק יכולת המימון לטווח ארוך של ירושלים והמטרופולין שלה ולבחון אפשרויות לניהול הכספי של עיריית ירושלים, בראייה המאפשרת צמיחה ומוכוונת אסטרטגית. פיתרון בר קיימא למצוקה התקציבית של ירושלים, דהיינו תקציב תפעולי מאוזן, צומח, מאושש וזהיר כלכלית, הוא כזה שיאפשר התנהלות כלכלית יציבה וחיובית של העיר.

  אחד מכלי העבודה המרכזיים בפרויקט הוא קיום "מעבדה לחדשנות פיננסית". במעבדה זו התאגדו מומחים בינלאומיים עם מומחים ישראלים והעלו אסטרטגיות לפיתרונות הנושא התקציבי. כלים שנבחנו יאפשרו, לדוגמא, הרחבת בסיס גביית המס בירושלים, כאשר פעילות המיסוי מתוכננת בצורה השומרת על איזון אסטרטגי מול הפעילות לפיתוח האזור. הכלים כוללים התייחסות לנתיבי מיסוי מחד והשקעות ותמיכות פיתוח אפשריות מאידך, כגון מקרב עסקים בעיר, תיירים ודרכי משיכה של פעילות המגזר הפרטי בירושלים. בהמשך יופק דוח יישומי אשר יוגש לעיריית ירושלים.