הרש"ר הירש – מיתוס חריג בחברת הלומדים החרדית

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 4, תשע"ז 2016/2017 (יולי 2017): 88-55

2017 | מחברים: ד"ר אליעזר היון

פועלי 'אגודת-ישראל' (פאג"י) – הסתדרות עובדים חרדית – כפי שהשתקפה בביטאוניה וביומון 'אגודת-ישראל' – 'היומן'

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 3, תשע"ו 2016/2015 (אוגוסט 2016): 100-78

2016 | מחברים: אלדד נאור

מעבר לעקרון 'הבינוניות' - החרדיות המתחדשת ואתגריה הערכיים-חברתיים

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 5, תשע"ח 2017/2018 (אוקטובר 2017): 34-1

2017 | מחברים: חיים דיין