השכונות הערביות במזרח ירושלים: ג'בל אל-מוכבר

פרסום מס' 466

2017 | מחברים: אחמד אסמר, ישראל (לוליק) קמחי