סביבה מינהל ומשפט בישראל - שורשים ובסיס

פרסום מס' 7 - המרכז למדיניות סביבתית

2003 | מחברים: ראובן לסטר, אהוד חושן

סביבה ומדיניות - קובץ מחקרים

פרסום מס' 3 - המרכז למדיניות סביבתית

2002