חרדיות מזרחית: אידאולוגיה קשיחה, זהות רכה

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ד 2013/2014 (יוני 2014): 1-20

2014 | מחברים: ניסים ליאון

התמודדות ההנהגה הרבנית עם תהליכי רכישת השכלה אקדמית בחברה החרדית בישראל

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ה 2015/2014 (דצמבר 2014): 59-44

2014 | מחברים: תהילה קלעג'י

יציאה לעבודה בקרב בני ישיבות חרדים: הסיבות, החששות ממנה והתפיסות כלפיה

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ד 2014/2013 (יולי 2014): 65-42

2014 | מחברים: ד"ר יצחק טרכטינגוט