הסדרי שלום בירושלים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 9

2000 | מחברים: אורה אחימאיר, רותם גלעדי, משה הירש, אלכס וינוגרד, ד"ר מאיה חושן, שלמה חסון, רות לפידות, ראובן מרחב, מנחם קליין, ישראל (לוליק) קמחי, פרופ' יצחק רייטר, ד"ר אמנון רמון