אחרי שמזבח מוריד דמעות: התמודדות אישית וחברתית עם גירושין בחברה החרדית

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ד 2014/2013 (ספטמבר 2014): 126-100

2014 | מחברים: ענת בארט, עדיטל בן ארי

התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית בירושלים

פרסום מס' 15

1985 | מחברים: יוסף שלהב, מנחם פרידמן

יציאה לעבודה בקרב בני ישיבות חרדים: הסיבות, החששות ממנה והתפיסות כלפיה

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ד 2014/2013 (יולי 2014): 65-42

2014 | מחברים: ד"ר יצחק טרכטינגוט