"ותלמוד תורה כנגד כולם": חינוך חרדי לבנים בירושלים

פרסום מס' 405

2011 | מחברים: אהוד (אודי) שפיגל

הקמת ישיבות תיכוניות חרדיות

2016 | מחברים: אליעזר היון, בצלאל כהן, יועד שחר, ימית נפתלי, מאיר קראוס, עמירם גונן

פוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות

פרסום מס' 481

2018 | מחברים: אליעזר היון, בצלאל כהן, עמירם גונן