דפוסי השימוש בשטחים הבנויים בישראל

פרסום מס' 28 - המרכז למדיניות סביבתית

2007 | מחברים: מוטי קפלן, ליאורה דבצ'רי-דרום, רן חקלאי, נירית ויטמן, שירה בוקוולד, חניתה דין, שרית כספי

תכנון תחנות תדלוק ומרכזי מסחר באזורים הכפריים ובשטחים הפתוחים

פרסום מס' 6 - המרכז למדיניות סביבתית

2002 | מחברים: איריס האן

שינויים באופי החקלאות והכפר - עמדות תושבי המרחב הכפרי באזור המרכז

2008 | מחברים: לריסה פליישמן, מנחם זלוצקי, ערן פייטלסון