סגור

תקציר

שנת פרסום: 1998

מחברים:

עאדל מנאע

 במזרחה ובמערבה של ירושלים מתגוררים כאלפיים פלסטינים ישראלים' אשר הגיעו לעיר מאז 1967 והקימו בה את ביתם. הנמנים על קבוצה זו הגיעו מיישובים שונים בגליל ובמשולש למטרות לימודים או עבודה. רוב חברי הקבוצה הם זוגות צעירים ומיעוטם לא נשואים. הם קרייריסטים, רובם בוגרי האוניברסיטה העברית ומוסדות חינוך גבוה בירושלים או מוסדות השכלה גבוהה אחרים בישראל.

הפלסטינים הישראלים בחרו להשתקע בירושלים ולא בכפר או בעיר הולדתם מסיבות שונות שהבולטות בהן הן אפשרויות התעסוקה והמוביליות החברתית. מבחינה זאת, הם דומים לקבוצות מתעיירים ומהגרים אחרות ולכן הם סובלים מבעיות הסתגלות וקליטה. ואולם, ירושלים, בשל המאפיינים הפוליטיים והחברתיים הייחודיים שלה, מעמידה בפני חברי הקבוצה אתגרים מיוחדים.

עבודה זו עוסקת בבעיות שיכון וחינוך, שעל פי עדותם של רוב חברי הקבוצה הנשואים, הן שתי הבעיות המציקות ביותר. יתרה מזאת, בעוד שבבעיות של בטחון פיזי, מתח פוליטי וזהות לאומית יש שיפור בעקבות תהליך השלום, הרי בתחומי השיכון והחינוך, מבחינתם של הפלסטינים הישראלים, הקשיים גוברים והולכים.

שאלות המחקר

  • כיצד מתמודדים זוגות צעירים מקבוצת המחקר עם בעיות השיכון למשפחותיהם והחינוך לילדיהם?
  • מהן אפשרויות הבחירה ועל סמך מה עושים את הבחירה?
  • מהם הפתרונות האופטימליים לבעיות החינוך והשיכון מנקודת מבטם של חברי הקבוצה?
  • על מה ניתן להמליץ על מנת לפתור את בעיות השיכון והחינוך של קבוצה ייחודית זו בפסיפס הירושלמי?