סגור

תקציר

שנת פרסום: 2008

מחברים:

לריסה פליישמן, מנחם זלוצקי, ערן פייטלסון

עבודה זו מזהה ומאפיינת את דפוסי הפיתוח הראויים באזור הכפרי על-פי דעות תושבי המגזר הכפרי באזור המרכז. בנוסף, המחקר בא לזהות את התנאים, לרבות מערכת התמריצים, שלדעת התושבים יאפשרו לעוסקים בחקלאות להמשיך בעיבוד החקלאי של הקרקע.