כרייה תת קרקעית של אגרגטים למשק הבנייה והסלילה

פרסום מס' 27 - המרכז למדיניות סביבתית

2007 | מחברים: דוד סלוטקי, עמוס ביין, עמיר אידלמן, רן חקלאי

התמוטטות המצוק החופי - מסמך מדיניות

2010 | מחברים: גלית כהן, עמוס ביין, עמיר אידלמן

שימושים חורגים בשטחים החקלאיים הפתוחים

פרסום מס' 10 - המחקר למדיניות סביבתית

2004 | מחברים: איריס האן