שנתון סטטיסטי לירושלים - 2019

שנתון מס' 33

2019 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, מאיה חושן, נטשה וולושין, עומר יניב

החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים

פרסום מס' 41

1991 | מחברים: מנחם פרידמן