שנתון סטטיסטי לירושלים - 2019

שנתון מס' 33

2019 | מחברים: נטשה וולושין, עומר יניב, ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא

החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים

פרסום מס' 41

1991 | מחברים: מנחם פרידמן