החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים

פרסום מס' 41

1991 | מחברים: מנחם פרידמן

הכשרות הפרטית בישראל: רגולציה וולונטרית כתוצר משולב של ביקוש והיצע

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (מאי 2015): 146-117

2015 | מחברים: מוטי טליאס