גישה סביבתית תחבורתית לסיווג פעילות עירונית

פרסום מס' 14 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: ערן פייטלסון, אסנת ארנון, יהושע כהן, ישראל (לוליק) קמחי

זיהום אוויר מכלי רכב

פרסום מס' 5 - המרכז למדיניות סביבתית

2002 | מחברים: אלון טל