ההתנתקות מחבל עזה ומצפון השומרון: פינוי, פיצוי ולגיטימציה

פרסום מס' 113

2007 | מחברים: יעקב בר סימן טוב, קרן טמיר