ירושלים עם הפנים קדימה: קובץ המלצות לממשלה ה-37

פרסום מס' 595

2023 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, נטע פורזיקי, אראלה חזן-גנן, ד"ר שר...