רגע לפני הבחירות לכנסת ה-19, מעניין לבדוק את תוצאות ההצבעה בבחירות האחרונות שנערכו בפברואר 2009, בקרב תושבי ירושלים ובהשוואה לכלל ישראל ולערים הגדולות. בבחירות לכנסת ה-18 היו בישראל כ- 5,466,000 בעלי זכות בחירה ואחוז ההצבעה עמד על 63%. בירושלים היו כ- 353,000 בעלי זכות בחירה, ואחוז ההצבעה היה דומה לישראל- 62%. אחוזי ההצבעה בתל אביב ובחיפה היו נמוכים במעט ועמדו על 59% ו-58% בהתאמה. מספר בעלי זכות הבחירה בירושלים קטן במקצת ממספר בעלי זכות הבחירה בתל אביב למרות שאוכלוסיית ירושלים כפולה בגודלה. הסבר לכך טמון במעמדם המשפטי של תושבי מזרח ירושלים הערבים, המהווים כשליש מאוכלוסיית העיר, שאינם זכאים להצביע בבחירות לכנסת, וכן במספר הילדים הגבוה בעיר.
 
בבחירות התמודדו 33 מפלגות, 12 מתוכן עברו את אחוז החסימה. המפלגה שזכתה במספר הקולות הגבוה ביותר הייתה הליכוד- 24%, ואחריה יהדות התורה- 19%, ש"ס- 15%, קדימה- 12%, האיחוד הלאומי- 7%, ישראל ביתנו- 6%, העבודה- 6%, הבית היהודי- 4%, מרצ- 3% ומפלגות ערביות- כאחוז אחד. בישראל התמונה שונה למדי והמפלגות המובילות היו: קדימה- 23%, ליכוד- 22%, ישראל ביתנו- 12% והעבודה- 10%.
 
מפלגות בעלות גוון דתי קיבלו יחד קרוב למחצית מקולות הבוחרים הירושלמים: יהדות התורה, ש"ס, האיחוד הלאומי והבית היהודי- 45%. נתון זה גבוה באופן משמעותי בהשוואה לישראל בה מפלגות אלה קיבלו יחד כ-19%. ניתן להסביר זאת בכך שהאוכלוסייה היהודית בירושלים מתאפיינת באחוז גבוה של חרדים ודתיים, אשר היוו באותה שנה כמחצית מהאוכלוסייה היהודית בירושלים בגילאי 20 ומעלה לעומת 18% מתוך כלל האוכלוסייה היהודית בישראל בגילאים אלו.
 
התפלגות תוצאות הבחירות בתל אביב מציגה תמונה שונה מאוד מבירושלים, מפלגות קדימה והעבודה זכו שם לשיעור הגדול פי שלושה בקירוב לעומת אחוז הקולות לו זכו בירושלים וכן מפלגת מרצ קיבלה בתל אביב יותר מפי שניים בהשוואה לירושלים. מפלגות הליכוד וישראל ביתנו קיבלו מספר קולות דומה מאוד בשתי הערים. בחיפה התפלגות הקולות דומה לזו שבישראל בשיעורי התמיכה במפלגות הגדולות: קדימה, הליכוד, ישראל ביתנו והעבודה. בתל אביב ובחיפה חלקן של מפלגות בעלות גוון דתי היה קטן בהשוואה לירושלים ולישראל ועמד על 10% בסך הכל.
 

.מקור: משרד הפנים, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18, תוצאות הבחירות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד לסקר החברתי