לאחרונה פרסמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים את הפרסום השנתי "הרשויות המקומיות", המאפשר להשוות בין רשויות שונות בישראל במימדים רבים. אחד ממימדים אלו הוא בנייה. הנתונים מתייחסים לשנת 2010, וכוללים עיריות ומועצות מקומיות. 
 
הרשות בה הסתיימה בנייתן של מספר יחידות הדיור הרב ביותר היא ירושלים, בה נבנו 1,810 דירות. בשלוש רשויות נוספות נבנו מעל 1,000 דירות: נתניה (1,530), תל-אביב – יפו (1,520), ופתח תקווה (1,030). 
 
אך בעוד שירושלים הובילה מבין הרשויות במספר הדירות, הרי שבהשוואת אזור ירושלים לאזור תל-אביב, התמונה שונה. בעוד שבאזור תל-אביב, שהוגדר לצורך העניין כמחוזות תל-אביב והמרכז, נבנו 13,940 דירות (51% מכלל הדירות שבנייתן הסתיימה), הרי שבאזור ירושלים, שהוגדר כמחוזות ירושלים ויו"ש, נבנו רק 3,460 דירות (13%). זאת ועוד – במחוז יו"ש, שהוגדר כסביבות ירושלים, רק כחצי מהדירות שנבנו היו בסביבתה המיידית של העיר. ניכר אפוא כי קיימת התקבצות של הבנייה באזור מרכז הארץ. ניתן לראות זאת גם בבחינת גמר הבנייה של דירות לפי המרחק מגבול תל-אביב – יפו. 66% מהדירות היו במרחק של 50 ק"מ או פחות מגבולה של תל-אביב. 
 
חשוב לבחון את מספר הדירות הנבנות גם ביחס למספר הדירות הקיימות ברשות המקומית. בחינה זו מצביעה על עוצמת השינוי העובר על האזור. בהשוואה זו נמצא כי בעיר ירושלים הסתיימה בנייתן של 9 דירות לכל 1,000 יחידות דיור קיימות – מעט יותר מאשר בתל-אביב – יפו (8). ככלל, הישובים המקיפים את העיר עוברים שינוי חד יותר מהעיר עצמה. כך לדוגמה בגבעת זאב נבנו 49 דירות לכל 1,000 דירות קיימות, במעלה אדומים 24, בבית-שמש 18, ובאבו-גוש 13. יוצאות מן הכלל ביתר עילית ומבשרת ציון, בהן נבנו 4 ו-2 דירות (בהתאמה) לכל 1,000 דירות קיימות. 

 
 
מקור הנתונים: הרשויות המקומיות בישראל 2010, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים