ד"ר מאיה חושן ושהם חשן-הלל
ספטמבר 2007

שנה טובה לירושלים
עם פרוס השנה החדשה נבחרו בולי ירושלים לעמוד במרכזו של טור זה. הבולים מעטרים מעטפות דואר ומעטפות ל"שנות טובות", שאותן נוהגים לשלוח לאיחולי שנה טובה.

פחות מארבעים ושמונה שעות אחרי הכרזת העצמאות, בבוקרו של יום ראשון ה-15 במאי 1948, הוציאה המדינה החדשה את בולי הדואר הראשונים שלה. ירושלים מוזכרת כבר בשובלי הבולים הראשונים שהונפקו במדינת ישראל, בסדרה "מטבע דואר עברי 1948", שהופיעה ב- 16/05/1948. הסדרה הראשונה שהוקדשה כולה לירושלים היא הסדרה התשיעית במניין הסדרות שהופיעו מיד אחרי קום המדינה. הסדרה נקראה "ירושלים" והופיעה ב- 16/02/1949, כחודש לפני פרסום סדרת "הדגל" בה הודפס דגל ישראל.

לא רק בימי קום המדינה נשמר לירושלים מקום של כבוד על גבי הבולים. בולי דואר בנושא ירושלים של מעלה וירושלים של מטה הונפקו במהלך כל שנות קיומו של הדואר העברי, והם מנציחים את העיר עצמה, את המוסדות היושבים בה, את אתריה הקדושים, ואירועי חג, גבורה או זיכרון שהתחוללו בה. כך למשל, לאוניברסיטה העברית שבירושלים הונפק בול כבר בשנת 1950, לבצלאל בשנת 1958, למוזיאון ישראל ולכנסת – בשנת 1966, ולכותל בשנת 1967. בשנת 1979 הופיעה סדרה ססגונית במיוחד של "ילדים מציירים את ירושלים". בולים לציון תערוכות בולים לאומיות ובינלאומיות שהתארחו בירושלים הונפקו מדי כמה שנים החל משנת 1954 ועד שנת 2006. בשנת 1995 הונפקה סדרת בולים המוקדשת לירושלים עיר דוד. בולים אחרים יוחדו לציון קרבות ואתרי הנצחה כמו גבעת התחמושת והר הרצל.

בסך הכל, הוזכרה ירושלים במהלך השנים על גבי 148 בולים ו-12 סדרות בולים. זאת לעומת תל אביב המוזכרת על 31 בולים ו-3 סדרות, וחיפה המוזכרת על 19 בולים ו-4 סדרות בולים. הבול האחרון שהעלה את ירושלים על ראש שמחתו (נכון לכתיבת שורות אלו) יצא השנה בגיליון חגיגי, והוא מציין 40 שנה לאיחוד העיר.

מספר האזכורים של הערים הגדולות בבולים ובסדרות בולים

מקור: התאחדות בולאי ישראל.