שירי בורנשטיין
דצמבר 2007

אוכלוסיית הקשישים בישראל (גילאי 65+) מנתה בשנת 2006 כ-700,000 קשישים, המהווים כ-10% מאוכלוסיית ישראל. מבין ערי ישראל נחשבות גבעתיים ובת ים לערים ה"זקנות" ביותר, בהן מהווה קבוצת הקשישים כ19% מכלל אוכלוסיית העיר. בחיפה מהווים הקשישים 18% מהאוכלוסייה, ובתל אביב-יפו עומד שיעור הקשישים על 15% מכלל האוכלוסייה. בירושלים מנו הקשישים כ-60,000 נפש, והם היוו קרוב ל-9% מכלל אוכלוסיית העיר, כאשר כ- 1/3 מהמשתייכים לקבוצת אוכלוסייה זו היו בני 75 שנים ומעלה (28,046 איש). עם זאת, מעצם היותה של ירושלים העיר הגדולה ביותר בישראל, מספר הקשישים המתגוררים בה הוא הגדול ביותר.

ככלל, שיעור הנשים בקרב קבוצת הקשישים גדול משיעור הגברים, והוא הולך וגדל עם השנים. כך נראה כי ב-2003 היוו הנשים 57% מאוכלוסיית הקשישים בישראל, ובשנת 2006 טיפס חלקן ל59%. בירושלים קיימת מגמה דומה – מקרב אוכלוסיית הקשישים הירושלמים, היוו הנשים בשנת 2006 57%.

בירושלים השכונה בה שיעור הקשישים הוא הגבוה ביותר היא רחביה, בה מהווים הקשישים 27% מאוכלוסיית השכונה. אחריה במדרג יורד של שיעור קשישים ניתן למצוא את שכונת קטמון הישנה, בה מהווים הקשישים 22% מאוכלוסיית השכונה, המושבה הגרמנית (21% מתושבי השכונה), המושבה היוונית וקריית היובל (18% מאוכלוסיית השכונה), בית הכרם (17%), הגבעה הצרפתית (15%) גוננים (14%), נחלאות (13%), ותלפיות מזרח בה מהווים הקשישים כ11% מאוכלוסיית השכונה. השכונות בהן אחוז הקשישים הוא נמוך במיוחד הן שכונות חרדיות וערביות: רמת שלמה (1%), עיסוויה (3%), בית צפאפא (4%), רמות (5%) ורוממה (6%).

כאמור, כיום עומד חלקם של הקשישים על כ-10% מאוכלוסיית ישראל. עם זאת, שיעור זה נמוך יחסית למדינות המפותחות – באיטליה, גרמניה ויפן עומד אחוז הקשישים על 19%, ובאירופה הממוצע הוא 16%. נתון זה קשור במידה רבה לשיעורי הפיריון (מספר הילדים הממוצע שאשה יולדת במהלך חייה) הגבוהים בישראל, לעומת הירידה בשיעורי הפריון בחלק ממדינות אירופה, ומכאן – הזדקנות האוכלוסייה הכללית. על פי חישובים ותחזיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עד שנת 2025 יגדל מספר הקשישים באוכלוסייה ויגיע ל -1.18 מיליון קשישים, והם יהוו כ13% מאוכלוסיית ישראל העתידית.

מקורות:
בנטור, נ., סיטרון, ד. וצ'חמיר, ס. (2006). נשים קשישות: מצבן, צורכיהן וכיוונים לשיפור איכות חייהן. המרכז לחקר הזיקנה, מכון ברוקדייל.
אשל, משאב, מכון ברוקדייל. (2007). הזקנים בישראל – עובדות ומספרים.
מכון ירושלים לחקר ישראל, עיבודים מיוחדים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה