שנת 2007/08 הוכרזה כשנת בצורת, בשל כמות הגשם המעטה שירדה. יש לקוות שהחורף הנוכחי יהיה גשום יותר. מנתונים שהתפרסמו על ידי השירות המטאורולוגי עולה שאוקטובר 2008 היה אחד מחודשי אוקטובר היותר גשומים ב-60 השנים האחרונות. פרק הגשם המשמעותי היה ב-29-22 לחודש.

אולם הגשם שירד התאפיין בשונות אזורית גדולה. בצפון הארץ ובמישור החוף נמדדו 80-40 מ"מ גשם, כמויות שהן פי 3-1.5 מהממוצע הרב שנתי לחודש זה. יישובים בהם נמדדו כמויות גשם גדולות יחסית הם: נווה יער – 102 מ"מ, בהשוואה לממוצע רב שנתי של 23 מ"מ בחודש אוקטובר, מצפה חרשים – 60 מ"מ, בהשוואה ל- 38 מ"מ בממוצע רב שנתי לחודש אוקטובר. כמות גשם חריגה במיוחד נמדדה באוניברסיטת חיפה – 88 מ"מ גשם, ביממה אחת, ב-22.10, בפרק זמן של שעה אחת בלבד (20:00-19:00). זוהי הכמות השעתית הגבוהה ביותר שנמדדה אי פעם בישראל.

בירושלים נמדדו 33 מ"מ גשם באוקטובר, בעוד הממוצע הרב שנתי לחודש זה הוא 18 מ"מ. הממוצע הרב שנתי בירושלים הוא 554 מ"מ. בשני אזורים במחוז ירושלים נמדדו כמויות גשם גדולות – בבית ג'מאל (מנזר סמוך לבית שמש) – 66 מ"מ במשך החודש, בעוד הממוצע הרב שנתי לחודש זה הוא 20 מ"מ. בקיבוץ נתיב הל"ה נמדדו 32 מ"מ ביממה אחת, ב-25.10.
אזור נוסף בו נמדדה כמות גשם חריגה בחודש אוקטובר הוא סדום – 26 מ"מ גשם, בעוד הממוצע הרב שנתי בחודש זה הוא 2 מ"מ בלבד.

מקור: השירות המטאורולוגי.