רבים מתושבי ישראל מנצלים את חודשי הקיץ ליציאה לחופשה ולנופש. חלק בוחר לבלות את חופשתם בארץ בעוד שחלק אחר מעדיף לטוס ליעדים שונים בעולם. מעניינת אם כן השאלה – היכן בוחרים הישראלים לבלות את חופשתם? מנתוני הסקר החברתי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנת 2009, כ-31% מתושבי ישראל (בני 20+) בחרו לצאת לנופש או לטיול בחו"ל. לעומת זאת, שיעור הישראלים שבחרו לבלות את חופשתם בארץ עמד על כ-51%. מהנתונים עולה אם כן שלמרות התורים הארוכים המשתרכים סמוך לעמדות הבידוק הביטחוני בנתב"ג ובקופות בדיוטי-פרי, רוב תושבי ישראל בחרו לבלות את חופשתם בארץ.
 
הנתונים מצביעים על שוני בהרגלי החופשה בין הציבור היהודי לבין הציבור הערבי בארץ. שיעור היהודים שבחרו לצאת לחופשה בארץ היה גבוה באופן משמעותי ועמד על 56%, לעומת שיעור הערבים שעמד על 26% בלבד. בדומה, שיעור היהודים שבחר לצאת לחופשה בחו"ל עמד על 33%, לעומת שיעור של 22% בלבד בקרב הערבים.
 
בהשוואה בין הערים הגדולות בארץ ניכרים הבדלים בין העדפות החופשה של תושביהן. כך למשל בשנת 2009, שיעור הירושלמים שיצאו לחופשה בחו"ל עמד על 31%. שיעור זה היה גבוה מזה שבקרב תושבי ראשון לציון (29%) ואשדוד (27%), ונמוך מהשיעור בחיפה (37%) ובתל אביב (47%). לעומת זאת, שיעור תושבי ירושלים שיצאו לחופשה בארץ היה גבוה יותר ועמד על 48%. שיעור זה היה גבוה מזה שבקרב תושבי חיפה (46%) ונמוך מזה שבאשדוד (51%) בתל אביב (59%) ובראשון לציון (59%).